Enumerator'da Verinin Takma Adını Bulmak

Yazılım geliştirken enumeretor'lerin getirdiği faydalardan azami bir ölçüde faydalanmaya çalışırım. Kısaca enumeratorlerin ne işe yaradığından bahsetmek gerekirse; sınırlı sayıda değer içeren değişkenler yaratmamıza olanak sağlarlar. Buradaki değişken değerleri bir grup oluştururlar ve sembolik bir adla temsil edilirler. Enumeratorleri(Numaralandırıcıları) kullanma nedenlerimizden birisi verilere anlamlar yüklekleyerek, program içerisinde kolay okunabilmelerini ve anlaşılabilmelerini sağlamaktır.

Bu yazımın konusuda yarattığımız bir enumerator'ün içerisindeki bir veriyi bulmak üzerine olacaktır. Enumerator hem tanımladığımız veriye verdiğimiz alias'ı hemde ve değerini(value) tuttuğu için istediğimiz gibi kullanma şansını veriyor. (Örneğin URL rewrite yaparken verinin adına ihtiyaç duyuyarsanız.)

Mesela bütün enumeratorlerimizi bulundurduğumuz Enm isimli bir class'ımız olsun. Bu class içinde de TvKanal isimli enumeratorümüz bulunsun. Aşağıdaki gibi göründüğünü varsayalım.

public enum TvKanal
{
    KanalD=1,
    ShowTV=2,
    ATV=3,
    Star=4
}

Aşağıdaki şekilde istediğimiz kanal adını ID'sini biliyorsak çekebiliriz.Örneğin kanalID=2 ise bize "ShowTV" değerini dönderir.
    Enum.GetName(typeof(Enm.TvKanal), kanalID)
Eğer değeri string olarak değilde tip olarak alınmak isteniyorsa kod şu şekilde yazılmalıdır:
    (Enm.TvKanal)Enum.Parse(typeof(Enm.TvKanal), comboKanalId.Value.ToString());
Anahtar Kelimeler: stringten enum bulmak, enum tipi, değeri bilinen enumun adını bulma

Yorumlar(0)

Yorum Gönder