Web Sayfasını Başka Bir Sayfaya Açılışta Yönlendirme

Bir web sayfasını ve ya dizinin en hızlı server kaynaklarını gereksiz harcamadan, client'ın kaynaklarını yormadan yapmanın yolu meta tag kullanmaktadır. Aşağıdaki şekilde bir sayfa hazırlayarak bu yönlendirmeyi yapabilirsiniz. Oldukça hızlı ve pratik bir çözüm

URL yönlendirme:
<html>
  <head>
    <title>Yönledirme Yapmak</title>
    <meta http-equiv="refresh"content="5;url=http://lokmandefterli.blogspot.com">
  </head>
  <body>
    5 Sn’ ye İçinde Yönlendirileceksiniz.
  </body>
</html>

  • <meta http-equiv="refresh" ...> koduyla, www gösterici programına yeni bir sayfa yüklemesini istediğimizi belirtiyoruz.
  • <meta .. content="5;...."> koduyla ne kadar sürede sayfanın refresh edeceği belirlenir. Eğer 0 (sıfır) yazarsanız sayfa açılışta direkt olarak yölenir
  • <meta ... url='http://websitesi'>
  • koduyla yeniden yönledirileceği belirtilir.
  • Body içerisine yazağanız mesaj ve koyacağınız bir ikon ise bekle süresince ekranda gösterilecektir.
Anahtar Kelimeler: Web Sitesi Yönlendirme Başka Sayfaya url Web Site Redirect,Sayfa yönlendirme,web Site Yönlendirme, açılışta, en hızlı

Yorumlar(0)

Yorum Gönder