Server Variables (Sunucu Değişkenleri)

javascript:void(0) Değişken Adı Açıklaması Örnek Çıktı
ALL_HTTP HTTP Header içinde yer alan bütün değişkenler ve değerleri. Header adlarının önünde “HTTP_” öneki vardır. HTTP_CACHE_CONTROL:max-age=0 HTTP_CONNECTION:keep-alive HTTP_KEEP_ALIVE:300 HTTP_ACCEPT:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 HTTP_ACCEPT_CHARSET:ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 HTTP_ACCEPT_ENCODING:gzip,deflate HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:tr HTTP_HOST:localhost:1646 HTTP_USER_AGENT:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
ALL_RAW HTTP Header içinde yer alan bütün değişkenler ve değerleri. Header adları ve değerleri istemci Browser’ın verdiği şekilde gösterilir. Cache-Control: max-age=0 Connection: keep-alive Keep-Alive: 300 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 Accept-Encoding: gzip,deflate Accept-Language: tr Host: localhost:1646 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
REMOTE_ADDR İstemcinin Host’unun (ISS’inin) IP’si 127.0.0.1
QUERY_STRING İstemcinin gönderdiği bilgi kümesi cid=1529&pid=test
APPL_MD_PATH Web Server’ın ISAPI.DLL dosyası için varsaydığı kök dizin
APPL_PHYSICAL_PATH Web Server’ın varsaydığı kök dizinin gerçek yolu C:\Documents and Settings\ldefterli\My Documents\Visual Studio 2008\Projects\
AUTH_PASSWORD Kullanıcı Web Server’a kullanıcı adı/parola yöntemiyle bağlanabiliyorsa, kullanılan parola
AUTH_TYPE Kullanıcı Web Server’a kullanıcı adı/parola yöntemiyle bağlanabiliyorsa, kullanılan yetkilendirme yöntemi NTLM
AUTH_USER Kullanıcı Web Server’a kullanıcı adı/parola yöntemiyle bağlanabiliyorsa, kullanıcı adı DOL\ldefterli
LOCAL_ADDR İstemcinin IP numarası 127.0.0.1
LOGON_USER İstemci Windows NT sisteminde ise oturum açma adı DOL\ldefterli
PATH_INFO Çalışmakta olan ASP’nin göreli yolu ve adı /Projects/ServerVariables.aspx
PATH_TRANSLATED Çalışmakta olan ASP’nin gerçek yolu ve adı C:\Documents and Settings\ldefterli\My Documents\Visual Studio 2008\Projects\ServerVariables.aspx
SERVER_PROTOCOL Server’ın çalıştırdığı HTTP’nin sürümü HTTP/1.1
SERVER_SOFTWARE Server programının adı ve sürümü URL Şu anda geçerli URL
SERVER_PORT_SECURE TCP kapısı güvenli ise 1, değilse 0 0
SERVER_PORT Sunucuya bağlantının geldiği TCP kapı numarası 1646
SERVER_NAME Sunucu’nun adı localhost
SCRIPT_NAME Çalışmakta olan ASP’nin adı /Projects/ServerVariables.aspx
REQUEST_METHOD İstemciden bilgi isteme yöntemi (GET veya POST) GET
REMOTE_USER İstemcinin gerçek adı DOL\ldefterli
REMOTE_HOST İstemcinin Host’unun (ISS’inin) adı 127.0.0.1
CERT_COOKIE Kullanıcı siteye bağlanmak için yetkilendirme sertifikası kullanıyorsa kendisine verilen kimlik (ID)
CERT_FLAGS Sertifikanın varlığını gösteren bit değeri
CERT_ISSUER Sertifika varsa veren kurum
CERT_KEYSIZE Secure Socket Layers kullanılıyorsa, bağlantı için anahtar değeri
CERT_SECRETKEYSIZE Özel anahtar değeri
CERT_SERIALNUMBER Sertifika seri no.
CERT_SERVER_ISSUER Sertifikayı veren merci
CERT_SERVER_SUBJECT Server Sertifikasının “konu” alanı değeri
CERT_SUBJECT İstemci Sertifikasının konu alanı değeri
CONTENT_LENGTH İstemcinin gönderdiği bilgi yumağının boyutu 0
CONTENT_TYPE Ziyaretçiden gelen bilgilerin GET veya POST metoduna göre edindiği tür
GATEWAY_INTERFACE Web Server’ın ziyaretçi ile etkileşim arayüzünün adı ve sürümü. Genellikle: CGI/1.1 HTTPS Ziyaretçi ile bağlantı güvenli ise ON, değilse OFF
HTTPS_KEYSIZE Secure Sockets Layer için bağlantı anahtar sayısı
HTTPS_SECRETKEYSIZE Özel Server sertifikasının gizli anahtar sayısı
HTTPS_SERVER_ISSUER Özel Server sertifikasının veren merci
HTTPS_SERVER_SUBJECT Özel Server sertifikasının konusu
INSTANCE_ID Web Server’ın aynı anda kaç kere çalışmakta olduğu
INSTANCE_META_PATH Şu anda çalışmakta olan Web Server’ın Meta yolu

Yorumlar(0)

Yorum Gönder