C Sharp Yazılım Geliştirme Kodlama Standartı

eğer kendimizce yazılım geliştirirken bazen kafamıza göre takılır kendi standartımızda kodlarımızı yazarız. Ama bir takım içerisinde yazılım geliştirme yapılıyorsa belirli standartlara uymak gerekir. Yoksa takım aynı dili konuşuyor olmaz ve yazılım geliştirme süreci sekteye uğrar.

Sizinle aşağıda paylaştığım standartlar genellikle birçok yazılım ekibince kullanılmaktadır.


Tip PascalCase camelCase UPPERCASE Açıklama
Namespace X
Project X
Class X
Interface X "I" ön ekiyle başlar
Methods(Public-Protected) X
Methods(Private)   X
Enumaration X
Constant X
ReadOnly X
Field X
Property X
Parameters X
Event X
Event Argument X "EventArgs" son eki ile biter
Event Handler X "EventHandler" son eki ile biter
Exception X "Exception" son eki ile biter
Anahtar Kelimeler: code snippet, programming standart, kod,PascalCase, camelCase, UPPERCASE

Yorumlar(0)

Yorum Gönder