Türk Telekom "Çıplak ADSL" Yalanlaması

Telekom yine bizi yanıltmadı. Çıkarçı müşterisini sömürmeyi amaç edinen bir kurum olduğunu yine ispatladı. Benimde haberini verdiğim Çıplak ADSL ile ilgili çıkan haberleri yalanladı. İşte Sabah gazetesine gönderilen tekzip metni:
Gazetenizin 26 Kasım 2008 tarihli nüshasında yer alan “Telefonsuz ADSL geliyor” başlıklı haberde bazı eksik ve yanlış aktarılan hususlar bulunmaktadır. Bahse konu haberde yer alan ve Genel Müdürümüz tarafından kullanılmayan ifadelerin, gerçek duruma uygun olacak bir şekilde tarafınızca düzeltilmesini, Basın Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunları gereği eser (yazı) sahibi, yayın sahibi, sorumlu müdür ve diğer ilgililer hakkında bu yasalardan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai dava ve talep haklarımız mahfuz kalmak kaydıyla, 5187 sayılı Basın Kanununun 14. maddesi gereğince Mahkemeye başvurmak zorunda kalmaksızın işbu cevap ve düzeltme yazısının gazetenizin yayınlanacak ilk sayısında, aynı sayfa ve sütunlarda ve aynı puntolarla aşağıda yer aldığı şekliyle aynen ve tamamen yayımlanmasını rica ederiz.

Gazetenizin 26 Kasım 2008 tarihli nüshasındaki haberde yer aldığının aksine, Türk Telekom Genel Müdürü Dr. Paul Doany tarafından, Türk Telekom’un “müşteri şikâyetlerini dikkate alarak yakında ADSL aboneliğinde telefon hattı zorunluluğunu kaldıracağı” şeklinde bir açıklama hiçbir şekilde yapılmamıştır.

Dr. Paul Doany yaptığı açıklamada, elektronik haberleşme altyapısının ve bu kapsamda ADSL hizmetlerinin verildiği bakır veya fiber optik kablo ile diğer teçhizatlardan oluşan altyapı ve hatların çalışır durumda bulunması ve her an elektronik haberleşme imkânının sağlanması, bir başka deyişle, müşterilere tahsis edilen hattın sürekli kullanılabilir durumda tutulması ve söz konusu altyapı ve hat üzerinden ADSL hizmetinin verilmesi maliyetinin karşılanmasının esas olduğunu, bunun için de maliyet bazlı hesaplama yapılmasının şart olduğunu dile getirmiştir.

Türk Telekom’un “müşteri şikâyetlerini dikkate alarak yakında ADSL aboneliğinde telefon hattı zorunluluğunu kaldıracağı” şeklinde bir açıklama, Sayın Genel Müdürümüz tarafından yapılmamıştır.

Nitekim ADSL, hizmetin doğası gereği, teknik olarak bakır ya da fiber optik kablo ve ilgili cihazlardan oluşan fiziki bir altyapı üzerinden verileceğinden, fiziksel altyapı üzerinden verilen bu hizmetin bir maliyetinin olması da doğaldır. Zira, her halükarda ADSL hizmetinin verilmesi için bir hattın eve kadar götürülmesi gerekir. Dolayısıyla, bu altyapının sağlanarak hizmetin verilmesinin, Türk Telekom veya hizmeti sunan Internet Servis Sağlayıcıya bir maliyeti vardır. Doğal olarak da verilen hizmet karşılığında Türk Telekom, Internet Servis Sağlayıcı ya da diğer işletmeciler bu maliyeti müşterilerine yansıtacaktır.

Buna göre, ADSL aboneliğinin telefon hattına sahip olmadan da verilmesine yönelik herhangi bir çalışma ya da değerlendirmemiz mevcut değildir. Şu an itibariyle ilgili mevzuat çerçevesinde böyle bir çalışma ya da değerlendirme yapılması da mümkün bulunmamaktadır. Zira, telekomünikasyon sektörü mevzuatı da Sn. Genel Müdürümüzün de ifade ettiği gibi, hizmetlerin maliyet bazlı ücretlendirmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu bağlamda da ADSL hizmetinin verilmesi de, ADSL hizmetinin doğası gereği, bir bakır ya da fiber optik kablonun varlığını ve işletilmesini; dolayısıyla da tüketicinin sabit hatta sahip olmak suretiyle ADSL hizmetinin verildiği altyapıdan kaynaklanan maliyetleri karşılamasını gerekli kılmaktadır.


Hele bir sözleşmemim süresi dolsun hemen sonlandıracağım TTNet aboneliğimi. Bu şekilde müşterisini enayi yerine koyan bir firma ile daha fazla çalışmak istemiyorum.
Konuyla ilgili yazımı okumak için: Telefon Aboneliği Olmaksızın ADSL Keyfi
Anahtar Kelimeler:Türk,Telekom,Çıplak,Adsl,yalanlama,tekzip

Yorumlar(0)

Yorum Gönder